HAVAINTOJA / OBSERVATIONS

Havaintoja ei päivitetä 13.12.2001 jälkeen näille sivuille !

Hyönteishavaintojen ilmoitus ja tietokanta: Hyönteistietokanta

Vanhoja havaintoja

[2001 havainnot / observations]
2001 havainnot
[2000 havainnot / observations]
2000 havainnot
[1999 havainnot / observations]
1999 havainnot
[1998 havainnot / observations]
1998 havainnot
[1997 havainnot / observations]
1997 havainnot
[Kartat / maps]
[Leg.]

Linkkejä / Links
[Tanskalaisia havaintoja / observations from Denmark]Observations from Denmark
[Ruotsalaisia havaintoja / observations from Sweden]Observations from Sweden
[Norjalaisia havaintoja / observations from Norge]Observations from Norge
[Viimeisimmät havainnot Englannissa / Latest Observations into the United Kingdom]Latest Observations into the United Kingdom

microlep [microt / microlepidoptera] lapin havainnot [Lapin havainnot / observations from lappland]

tai