Download

Suomen Perhostutkijain Seuran lomakkeita
Lomakkeen nimi Käyttötarkoitus Tiedoston nimi Huom !
Tiedonanto Lomakkeella ilmoitetaan havaintoja erityisesti niistä lajeista, jotka on merkitty harmaalla rasterilla Macrolep- ja Microlep-lomakkeille sekä kaikista muutoin mielenkiintoisista havainnoista (uudet maakuntahavainnot, poikkeukselliset löytöpaikat tms.) tiedonantolomake-1.doc
(40 KB, Word 6.0/Win 95 )
Palautus SPS:n toimistoon. SPS-Havainnot-sivuille annettuja ilmoituksia ei tarvitse ilmoittaa erikseen.
Macrolep -99 ja
Microlep -99
Suomen Macroperhoset ja Microperhoset lajinumeroilla. Lomakkeella ilmoitetaan yhden paikan havainnot MacrolMicroleplomake99atk.xls
(291 KB, Exel 5.0/Win 95 )
Lista helpoittaa mm. lajien kirjaamista esim. valvontavalolla. Palautus kauden loputtua lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
Muita lomakkeita
Päiväperhosseuranta Valtakunnallisen Päiväperhosseurannan tietojenkeruulomake VPSlomake.XLS
(61 KB, Word 6.0/Win 95 )
Palautus kauden loputtua lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

<---takaisin back --->