Apua tarvitaan !

Euroopan Yöperhoset CD-ROM:in kehitys alkoi heti päiväperhosrompun valmistumisen jälkeen vajaa pari vuotta sitten. Näyttää siltä, että yöperhososa tulee koostumaan kolmesta rompusta:

1. Kiitäjät, kehrääjät ja pikkuryhmät

2. Yökköset

3. Mittarit

Tavoitteena on saada rompuille kokoelmakuvat lähes kaikista lajeista samaan tapaan kuin päiväperhosrompulla ja kerätä kuvia myös elävistä yöperhosista, toukista ja elinympäristöistä. Kullekin rompulle sopii noin 2500 kuvaa. Lisäksi tarkoituksena on myös kehittää romppujen pohjana olevaa Lepibase-ohjelmistoa käyttäjien toiveiden mukaan.

Romppusarjan kehittäminen on työläs homma ja varsinkaan kuvien kerääminen ei onnistu ilman muiden perhosharrastajien apua. Erityisesti apua tarvitaan elävien yöperhosten, toukkien ja elinympäristö kuvien keräyksessä. Toivon, että muut perhosharrastajat voivat auttaa minua tässä projektissa.

Kuvia tarvitaan varsinkin pohjoisista ja itäisistä lajeista. Kuvia on jo kasassa runsaasti mm. Englannista, Hollannista ja Espanjasta. Kaikkien lajien kuvat ovat kuitenkin edelleen tervetulleita, sillä tarkoituksena on löytää mahdollisimman hyvät kuvat joka lajista. Kuvat voivat olla dioja, negoja, paperikuvia tai digikuvia. Kuvien koko tulee olemaan 1024*768 pixeliä skannauksen ja editointikäsittelyn jälkeen.

Jokaisen kuvan kuvatekstiin tulee mahdolliset paikka ja aikatiedot, sekä kuvan Copyrigh’tin omistajan nimi ja yhteystiedot, jotta julkaisulupaa voidaan kysyä mahdollista muuta käyttöä varten. Kuva voi olla myös aikaisemmin julkaistu jossain muussa yhteydessä.

Kaikki yöperhosromppujen kehitystyöhön osallistuneet saavat omat kappaleet sitä mukaa kun romput valmistuvat.

Antti Roine
Tuttulantie 4, 28450 Vanha-Ulvila
Tel: 02 - 538 7383, 040 - 538 7383
Email: antti.roine@saunalahti.fi

PS: Resurssit eivät millään riitä mikro-rompun tekoon, sorry.