Takaisin

 

 

 

INTEGRUM

INSTITUTE

 

Toiminta

Klinikkapalvelut

Koulutus

Jatko-opiskelijat

Apurahojen haku

Palkitut tutkimushankkeet

Vieraskirja

Lomakkeet

Verkko-opiskelu

 

 

Tuomo Holmalahti:

 Masennuksen kokemiseen ja käsittelemiseen vaikuttavat ihmiskäsitykset

Tutkimuksen tarkoituksena on purkaa masennuksen ympärillä liikkuvaa hulluuden myyttiä ja auttaa ihmisiä näkemään masennus myös mahdollisuutena henkiseen kasvuun. Tutkimuksen teoreettinen lähtökohta on Melanie Kleinin hyvän ja pahan yhteen kohteeseen integroimisen teoria. Se, että ihminen pystyy näkemään samassa kohteessa sekä hyvää että pahaa, on tärkeää hänen kehitykselleen ja ehjän maailmankuvan muodostumiselle. Halkova ihmiskuva voi näkyä esimerkiksi masennuksen kieltämisenä tai häpeilynä, koska sen ei katsota kuuluvan onnelliseen maailmaan. Tutkimuksen perusoletus on se, että sellaiselle ihmiselle, joka kokee olevansa pohjimmiltaan vain hyvä, voi masennus muodostua vaikeaksi. Masennuksen hyväksyminen yhdeksi elämän osatekijäksi voi kuitenkin auttaa  myös sen hallinnassa. 

 

Takaisin alkuun