Takaisin

 

 

 

Toiminta

Klinikkapalvelut

Koulutus

Jatko-opiskelijat

Apurahojen haku

Palkitut tutkimushankkeet

Vieraskirja

Lomakkeet

Verkko-opiskelu

 

 

Tuija Leeste: 

Psykiatrisen avo-osaston kuntoutustoiminnan arviointi

Tutkimuksen kohteena on psykoedukatiivinen kuntoutusmalli, jonka tarkoituksena on kuntouttaa vaikeasti häiriintyneitä psykiatrisia potilaita (lähinnä skitsofreniaa sairastavia)  selviytymään avohoidossa mahdollisimman itsenäisesti. Kuntoutus perustuu ns. vastuutasojärjestelmään, jossa potilaan oikeudet ja velvollisuudet on sidottu toisiinsa niin, että hän saa lisää vastuuta ja oikeuksia sitä mukaa kuin hänen kykynsä vastuulliseen toimintaan lisääntyy. Kuntoutustoiminnan tavoitteena on selkeän, johdonmukaisen ja toiminnallisen hoitoympäristön avulla pyrkiä rakentamaan uudelleen potilaan hajonnutta kommunikaatio- ja toimintakykyä. Paraneminen ei yleensä ole realistinen tavoite.  

 

 

Takaisin alkuun