Integrumin logo

Takaisin Artikkelit-sivulle

 

Eroon ydinkivuista yhteistyössä - Riika Pirkkanen ja psykoterapian mahdollisuudet


Psykiatri ja psykoterapeutti Riika Pirkkanen on toiminut ammatissaan yli neljännesvuosisadan ajan. Hän on työskennellyt tuhansien potilaiden kanssa, opastanut alan ammattilaisia auttamaan ihmisiä elämänsä muutosvaiheissa ja tuonut suomalaiseen ammattikäytäntöön uusia kognitiivis-analyyttisen psykoterapian työtaitoja. Kysyimme häneltä mihin psykoterapia pyrkii, mikä siinä on parantavaa, mitkä ovat hoitamisen lähtökohdat.

- Onnistunut terapia toistaa jotakin huoltapitävän äidin ja tyytyväisen lapsen välisestä yhdessäolosta. Syliinsä ottava äitihän onnistuu myötäsyntyisellä eläytymiskyvyllään rauhoittamaan lapsen hätääntymisen. Lapsestaan välittävä vanhempi pystyy puhaltamaan elämänuskoa, rohkeutta ja voimaa kohdata elämään normaalistikin liittyvät kasvukivut, pettymykset ja erossaolot.

- Elämänkriisissä elävä aikuinenkin tuo kuin huomaamattaan vastaanotolle huonovointisen sisäisen lapsensa, jonka vanhempi on tyytymätön, hylkivä, kohtuuton, rankaiseva tai jopa riistävä. Hänen ilmaisuissaan puhuvat hänen menneisyytensä tärkeät henkilöt, vanhemmat, omat sukulaiset, jopa satoja vuosia sitten kuolleiden esi-isien äänet. Taitava terapeutti tunnistaa nopeasti apua hakevan ihmisen ydinkärsimyksen ja kivun. Hän kuulee puheiden ja ilmaisujen moniäänisyydestä, millaiset sisäiset mallit estävät kärsivää lasta vapautumaan kivuistansa, itsenäistymästä tai löytämästä onnellista kiintymyssuhdetta.

Eroon kivuista - yhteistyössä

- Psykoterapia auttaa tunnistamaan ja muuttamaan sellaisia mielen sisälle rakentuneita malleja, jotka tuottavat toistuvaa huonovointisuutta. Kun sisäinen lapsi on tyytyväinen ja tavoittaa tarpeen tullen hoivaavan vanhemman, potilas voi luopua sellaisista elämää ja terveyttä vaarantavista elämisen tavoista, joilla hän on yrittänyt - usein epätoivoisella tavalla - paeta ydinkipujaan, esimerkiksi lohdutonta yksinäisyyden, hylättynä olemisen, tyhjyyden, arvottomuuden, syyllisyyden tai kelpaamattomuuden kokemustaan.

- Vaikka erilaisten terapiamenetelmien osaaminen on tärkeä osa ammattitaitoa, onnistunut yhteistyö rakentuu suhteessaololle. Jos apua hakeva joutuukin vain toimenpiteiden kohteeksi, viisastelun ja tulkitsemisen objektiksi, vaarana on lisääntyvä vieraantuminen itsestä, omista todellisista tunteista, tarpeista ja elämänarvoista - kaikesta siitä, mitä jo äidin kohdussa kasvunsa alkanut siemenaihe oli tarkoitettu toteuttamaan.

Terapiasuhteesta tukikohta elämälle

- Taitavat terapeutit luovat tilaa turvalliselle liittolaisuudelle potilaan kanssa. Terapeutti osaa tarjota sitä mitä vastaanotolla läsnäoleva sisäinen lapsi tarvitsee: virittäytymistä, kannattelemista, levollista ja vastavuoroista läsnäoloa. Huoltakantava terapeutti ei jätä potilasta tyhjään yksinpuheluun ja välttää tietämästä ja määräämästä hänen tunteitansa. Mahdollisimman tietoisena tekemisistään hän pidättäytyy sellaisesta kanssakäymisestä, joka vain toistaisi lapsen huonoa kohtelua, ja sellaisesta tarpeettomasta suojelemisesta, joka estää näkemästä kasvamiselle tärkeitä kipukohtia.

- Joskus terapeutti toimii kuljetusalustana sietämättömille, raastaville tunteille tai itsestä poisvarastoiduille yllykkeille, vaikkapa kielletylle vihalle, kateudelle, katkeruudelle ja kostolle. Parhaimmillaan terapiasuhteesta rakentuu turvallinen tukikohta, jonka varassa potilaskin uskaltautuu katsomaan itseään kuin kuvastimesta, kiinnostumaan omasta toiminnastaan ja ottamaan lisääntyvästi vastuuta oman itsensä vanhempana toimimisesta (eli hyvästä itsehoidosta).

Tavoitteena terve aikuinen

- Psykoterapian tuloksellisuutta koskeva tutkimus osoittaa, että monilla terapiatekniikoilla saavutetaan lähes yhtä hyviä tuloksia. Terapeutin persoonalla ja rakentuvalla yhteistoimintasuhteella näyttäisi siis olevan suurempi merkitys kuin teknisellä osaamisella. Terapeutti on ihminen siinä missä muutkin. Vaikka hän pyrkisi tarkastelemaan kaikkea vapaana ennakkoluuloista ja asenteista, hän on väistämättä kiinni omissa käsityksissään siitä, mikä on ihmiselle hyvää, terveellistä ja aikuista kehitystä tukevaa. Mielestäni terve aikuisuus on jännittävällä tavalla paradoksaalista tasapainottelua: Se on kykyä pitää huolta itsestään, puolustaa oikeuksiaan jämäkästi ja samalla ottaa huomioon toisten oikeudet ja tarpeet. Se on kykyä elävään vuorovaikutukseen ja samalla kykyä olla yksin, viihtyä itsensä kanssa. Terve aikuinen löytää tasapainon pidättäytymisen ja nauttimisen, kiihkeän toiminnan ja hiljaisuuden välille.

- Terapia auttaa ihmisiä, jotka haluavat muutosta elämäänsä. Terapia toimii tässä käynnistäjänä, katalysaattorina ja tarjoaa kasvualustan. Kuitenkin muutoksen tekeminen on aina yhdessä luotu ihme. Ihmisissä itsessään on uskomattoman paljon voimavaroja, enemmän kuin terapeutit uskaltavat nähdä. On erityinen taito kääntää nämä voimavarat muutoksen tekemiseen ja valita taitavasti ne asiat, joihin voimat keskitetään. Pienestä muutoksesta lähtee liikkeelle iso kasvu.

Teksti: Juhani Laakso