Varhaiskuntoutuksen

Tukisäätiö

 

 

 

Takaisin 

Artikkelit-sivulle

 

Sanat voivat sen kertoa

 

Parisuhteen onnistuminen edellyttää oikeita viestejä

Kun parisuhteessa alkaa ilmetä ongelmia, ei aikaa kannata käyttää syyllisen etsimiseen, vaan osapuolten uskomusten selvittämiseen. Parisuhteeseen liittyy voimakkaita tunteita, ja näiden tunteiden yhteydessä osapuolet saattavat tehdä virheellisiä johtopäätöksiä toisen toiminnasta. Kumppani saattaa esimerkiksi tulkita toisen myöhästymisen sovitusta tapaamisesta siten, että tällä on varmasti uusi suhde.

Pariterapiassa asiantuntija selvittelee kumppaneiden keskinäistä viestintää, jolloin konfliktien taustalla olevat väärinkäsitykset ja kielteinen ajattelu tulevat esille. Terapeutti myös rohkaisee kumppaneita ottamaan vastuuta omasta ajattelustaan ja tunteistaan.

Kun sitä oikeaa ei löydy

Parisuhteen solmiminen ei nykyisin ole mikään itsestäänselvyys, sillä usein uralla eteneminen vaatii täydellisen sitoutumisen työhön, jolloin parisuhteen muodostaminen siirretään tulevaisuuteen tai sitä ei ehkä koskaan solmita. Työn lisäksi syynä voi myös olla se, ettei sopivaa kumppania löydy. Usein esteenä lähestymiselle ja sitoutumiselle ovat kuitenkin estot tai huono itsetunto. Tämä taas estää toisten lähestymisyritykset, sillä kukaan tuskin haluaa tutustua sellaiseen, joka ei oikein itsekään pidä itsestään. 

Rakkaus yksin ei riitä

Jotkut tarvitsevat rakkautta jatkuvasti ja joutuvat epätoivon valtaan, mikäli eivät sitä saa. Tällaisille ihmisille rakkaudesta on tullut huume. Pakkomielteisen rakkauden eli limeranssin oireita ovat mm. rakastetun jatkuva pohtiminen ja oman mielialan sitominen rakastetulta saatuun palautteeseen. 

Nykyajan elokuvateollisuus ja mainonta korostavat voimakkaita tunteita ja saavat meidät uskomaan, että parisuhteen mittana on intohimo. Entisajan kaupankäyntiin perustuvat suhteet tuntuvat meistä huvittavilta, mutta ei pieni ripaus järkeä olisi yhtään pahitteeksi nykyajankaan parisuhteita solmittaessa. 

Omistamisen pakko johtaa mustasukkaisuuteen

Mustasukkaisuus on kokoelma eri tunteita kuten ahdistusta, masennusta ja vihaa sekä niihin liittyviä pakkomielteitä. Mustasukkaisesta tuntuu, että koko hänen olemassaolonsa on riippuvainen rakastetusta. Mustasukkainen pyrkii säilyttämään mielenrauhansa toista tarkkailemalla ja rajoittamalla. Mustasukkaisuus toimiin kuitenkin usein itseään vastaan ja johtaa siihen tilanteeseen, jota mustasukkainen eniten pelkää - yksin jäämiseen. Mustasukkaisuutta hoidettaessa tavoitteena on syvien ja vääristyneiden ydinuskomusten tunnistaminen ja läpityöskenteleminen.

Seksi- todiste vai nautinto

Onnistunut sukupuolielämä vaatii oikeaa tietoa ja asennetta oman ruumiin toiminnoista, seksuaalisuudesta ja siitä, mikä on normaalia. Seksuaalisuudessa, kuten nukkumisessakin liiallinen ponnistelu ja murehtiminen voivat ehkäistä sen, minkä luonto on tarkoittanut tapahtuvaksi. Seksin kautta todistetaan omaa arvoaan sen sijaan, että tuotettaisiin mielihyvää itselle ja toiselle. Satunnaisista epäonnistumisista voi muodostua suuria ongelmia, jos niitä tulkitaan virheellisesti tai ne samaistetaan omaan arvoon miehenä tai naisena. 

Eroamisen tuska

Erossa on aina kysymys eräästä rakkauselämän vaikeimmista asioista olipa sitten kyseessä erilleen muutto, avioero tai puolison kuolema. Menetykset käynnistävät monia piileviä uskomuksia itsestä ja omasta ihmisarvosta ja saattavat siten aiheuttaa ahdistusta ja katkeruutta tai itsetunnon romahtamisen. Kiintymyssuhteen lopettaminen onkin elämäntaito, jota jokaisen tulisi harjoitella. 

 

 

 

 

 

Takaisin alkuun