Varhaiskuntoutuksen

Tukisäätiö

 

 

 

Takaisin Artikkelit-

sivulle

 

Mitä onni oikein on

 

Onnellisilla ihmisillä on päämääriä ja elämänintoa. He ovat ulospäinsuuntautuneita, jolloin heidän huomionsa on kiinnittynyt johonkin muuhun kuin omaan onnellisuuteen. He eivät tavoittele onnellisuutta, mutta saavat sitä kuitenkin sivutuotteena päämääriinsä pyrkiessään.

Onnellisuus on subjektiivinen käsite. Ihminen on onnellinen, jos hän pitää itseään onnellisena. Yleensä perustarpeiden tulee kuitenkin olla tyydytetty ennen kuin ihminen voi kokea olevansa onnellinen. Perustarpeiden jälkeen onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. läheiset ihmissuhteet ja mielekäs työ, jotka lisäävät onnellisuutta. Onnellisuus lisää aktiivisuutta, joten onnellisten ihmisten on myös helpompi solmia ihmissuhteita.  Tekijöitä, jotka korreloivat onnellisuuden kanssa, pidetään usein onnellisuuden "syinä", mutta vaikutussuhteet voivat toimia myös toiste päin. 

Ihmisen hyvinvointia lisää vahvasti se, että hän pystyy käsittelemään elämään liittyviä ongelmia. Ongelmien käsittelykykyyn taas vaikuttavat fyysinen ja henkinen terveys sekä psyykkinen joustavuus. Onnelliset ovat vähemmän vihamielisiä ja vähemmän alttiita sairastumaan kuin masentuneet. Heillä on myös muita enemmän vapaa-aikaa ja he ulkoilevat ja urheilevat mielellään. Älykkyys ei ole yhteydessä onnellisuuteen, mutta sosiaaliset taidot puolestaan ovat. Edelleen onnellisuutta lisää se, että ihminen tuntee voivansa hallita ympäristöään ja että hän hyväksyy itsensä. 

Ihmiset, jotka edistyvät lyhyen aikavälin tavoitteissa, ovat tyytyväisempiä kuin sellaiset, jotka näkevät tulevaisuuden synkkänä. Tällaisten ihmisten tavoitteeksi muodostuukin pahimpien pelkojensa välttäminen, mikä taas estää heitä saamasta myönteisiä kokemuksia. Vaikka olosuhteet olisivatkin suotuisat, ei pelkkä paikallaan oleminen silti lisää onnellisuutta, vaan pikemminkin se, että ihminen saa osallistua itselle tärkeään toimintaan. Syventyessään tarpeeksi haasteelliseen ja kiinnostavaan toimintaan ihminen saattaa kokea olevansa hyvin onnellinen. Tällöin kyseessä on niin kutsuttu virtaaminen eli flow.

Onnellisuus ei tarkoita sitä, että tunnetilat olisivat aina positiivisia. Mielekkäät haasteet sekä jatkuva kasvu ja kehitys ovat olennainen osa onnellista elämää.  

 

 

Referoitu Merja Matilaisen ja Klaus Helkaman artikkelista

(Psykologia 04/2000, 35. vuosikerta)

 

 

 

Takaisin alkuun