Integrumin logo

Takaisin Artikkelit-sivulle

 

Portaittain etenevät hoitomuodot luovat jäntevyyttä kuntoutukseen


Ihmisten psyykkistä hyvinvointia voidaan todistettavasti hoitaa tehokkaasti myös lyhytkestoisilla psykoterapioilla. Suuri osa ammattitaitoisen psykiatrin vastaanotolle tulevista hyötyy huomattavasti jo neljän hoitokerran aikana suoritettavasta alkukartoituksesta ja ongelmien uudelleenmäärittelystä. Kolmannes potilaista saa avun 15-20 hoitokerran lyhytterapiasta, ja vain kolmannes tarvitsee pidempiä hoitomuotoja.

- Taloudelliset ja työn tehokkuuteen liittyvät tosiseikat vievät vääjäämättä siihen, että lyhytterapioiden ja portaittaisten hoitomuotojen edut tulevat päivä päivältä selvemmin esiin. Näin sanoo turkulainen psykolyhytterapioiden ja portaittaisten hoitomallien asiantuntija, psykiatri ja psykoterapiakouluttaja Riika Pirkkanen. - Lyhytterapiassa käytetty aika hyödynnetään maksimaalisesti. Hoidon intensiivisyys ja koskettavuus on aivan eri luokkaa kuin pitkissä hoidoissa. Kun sekä terapeutti että asiakas tietävät ajan olevan rajallista, molemmat panostavat hoitoon todenteolla, mikä näkyy myös tuloksissa. Lyhyessä ajassa tapahtuu usein suuriakin muutoksia. Riika Pirkkanen on hyödyntänyt työssään psykoterapeuttina lyhytterapioiden tarjoamia joustavia menetelmiä jo kymmenen vuoden ajan. Ennen lyhytterapioihin siirtymistään hän työskenteli useita vuosia perinteisten hoitomallien mukaisesti.
- Hoito alkaa yleensä neljä kertaa kestävällä hyvin tiiviillä ja energiaa vievällä tutkimusjaksolla, jonka aikana selkiytetään potilaan oireiden takana vaikuttava elämänkenttä. Suuri osa asiakkaista kokee saavansa avun jo näistä neljästä kerrasta. Kun ymmärrys omiin oireisiin lisääntyy, potilas saa myös arvokasta kokemusta oireittensa ja oman elämänsä hallittavuudesta, Pirkkanen sanoo.

Portaittain etenevä hoito kunnioittaa potilaan tarpeita

Pirkkanen ei kutsu käyttämäänsä hoitomuotoa pelkästään lyhytterapiaksi vaan portaittaiseksi hoitomalliksi. Tällä korostetaan sitä, että hoitosuhteessa potilaalle tarjotaan mahdollisuus eripituisiin hoitojaksoihin. Kunkin hoitojakson tavoitteet ja kesto määritellään terapeutin ja potilaan yhteistyönä ja ennen muuta potilaan tarpeista käsin.
- Portaittaisissa hoitomalleissa keskeinen idea on, että hoito voi olla lyhyt tai pitkäkestoista riippuen potilaan tarpeista ja kokemuksesta. Jos potilas kokee saaneensa riittävän avun jo neljän ensimmäisen hoitokerran jälkeen, hänellä on mahdollisuus päättää hoito jo tähän. Ketään ei ohjata automaattisesti kaksi-kolme vuotta kestävään hoitoon. Onhan mahdollista, ettei potilas sellaista tarvitse eikä edes halua. Tällainen työtyyli vaatii tekijältään joustavuutta ja herkkää silmää.
Pirkkanen epäilee, että taloudelliset tosiasiat ajavat hoitomuotoja vääjäämättä lyhyiden ja portaittaisten hoitomallien suuntaan.
- Kun rahaa on vähän ja tarpeita paljon, kannattaa panostaa sellaiseen, minkä tutkitusti voidaan osoittaa tuottavan hyötyä lyhyessäkin ajassa. Jo nyt lyhytkestoiset kuntoutusmuodot saavat varoja aikaisempaa enemmän. Kyse on kuitenkin myös arvoista ja asenteista. Kun hoitokulttuuri on totuttautunut tiettyyn muottiin, sen muuttaminen vie aina oman aikansa, Pirkkanen toteaa.

Lyhytpsykoterapioille yhteisiä piirteitä ovat:

  • hoidon määräaikaisuus
  • keskittyminen valikoituihin potilaan oireisiin ja ongelmiin
  • tavoitteellisuus
  • terapeutin aktiivisuus, joka haastaa potilaankin aktiivisemmaksi
  • pidättäytyminen regressiivisten ilmiöitten tukemisesta
  • vastuullisuuteen auttaminen


Teksti: Markku Jokila