Takaisin etusivulle
Toiminta
Klinikkapalvelut

Jatko-opiskelijat

Apurahojen haku

Palkitut tutkimushankkeet

Verkko-opiskelu

 

ICT-instituutti 

Integrum Institute for cognitive therapies Finland® 

on ensimmäinen ja ainoa rekisteröity kognitiivisen terapian instituutti Suomessa. Kehitämme ja koulutamme Suomen oloihin soveltuvia integratiivisia psykoterapian työtapoja ja järjestämme eri mittaisia täydennyskoulutusjaksoja mm. Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, kesäyliopistojen ja sosiaali- ja terveydenhoidon organisaatioiden kanssa.  Vuonna 1982 perustetun instituutin opinto-ohjelmiin on osallistunut kaikkiaan yli 1000 henkilöä. Instituutin rekisteröimät tutkinnot ovat olleet arvostettuja palvelujen tuottajien, asiakkaiden/potilaiden ja palvelujen rahoittajien taholta.

 

Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op). 

Kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutusohjelma, jakso 1. 

Helsingissä, Oulussa ja Turussa 

Jatkuva haku. Jakso alkaa syyskaudella. Pyydä hakulomake s-postilla: integrum@netti.fi

Kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutusohjelma, jakso 1, on valtakunnallinen koulutusohjelma, joka antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet soveltaa joitakin kognitiivisen ja integratiivisen psykoterapian työtapoja osana asiakas- tai potilastyötä. Jakso 1 on samalla  johdantojakso lyhytpsykoterapian erityispätevyyteen tähtäävään koulutusohjelmaa. 

Koulutusohjelmaan liittyvää lähiopetusta toteutetaan vuonna 2017 seuraavilla paikkakunnilla: Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. 

Tutkintotodistukseen tähtäävä ohjelma sisältää ohjattua itseopiskelua, oppimistehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua pienryhmässä sekä osallistumisen metodityöpajoihin. Opiskelua tuetaan tutor-ohjatulla verkko-opiskelulla.

Metodityöpajoissa demonstroidaan ja harjoitellaan erityisesti psykoterapiajakson ensitunneilla tehtävää uudelleenjäsennystä ja muutosprosessin käynnistämistä aktivoivilla, tavoitteellisilla ja asiakkaan itsehoitoa tukevilla väliintuloilla. 

Koulutusohjelmaan voi hakea ympäri vuoden lähettämällä omat yhteystiedot kurssisihteeri Kirsi Salopäälle e-mail: integrum@netti.fi tai soittamalla numeroon 02-2516 596/Salopää.

Koulutusohjelma soveltuu

·       kaikille jotka haluavat hyödyntää kognitiivisia menetelmiä omassa työssään ja elämässään

·       uutta ammatillista tutkintoa hakeville

·       psykoterapeuttisten valmiuksien pohjakoulutukseksi pitempään psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuville

·       täydennyskoulutukseksi eri alojen terapeuteille (psykoterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, puheterapeutit), jotka haluavat täydentää osaamistaan uusimmilla kognitiivisen terapian työtavoilla.

Koulutusohjelma antaa perustiedot ja valmiudet emotionaalisten ja toiminnallisten häiriöiden ensihoitoon, lyhytterapiaan ja pitkäjänteiseen kuntoutukseen soveltuviin kognitiivisiin, käyttäytymislääketieteellisiin ja kognitiivis-analyyttisiin terapiataitoihin.

Koulutusohjelmassa on opiskellut mm. eri alojen lääkäreitä (työterveys, yleislääketiede, kivun hoito, geriatria, gynekologia ym), työterveyshoitajia ja -psykologeja, ohjaus- ja neuvontapalveluissa toimivia, koulutukuraattoreja ja -psykologeja, kuntoutuspalveluissa toimivia ohjaajia ja eri alojen terapeutteja.

Koulutuksen järjestäjinä toimivat Institute for Cognitive Therapies Finland® ja Varhaiskuntoutuksen Tukisäätiö r.s. Vuonna 1982 perustettu Integrum Institute for Cognitive Therapies Finland® on Suomen ensimmäinen ja ainoa rekisteröity kognitiivisen terapian koulutusinstituutti. Koulutusohjelmaa on toteutettu vuosittain vuodesta 1990 alkaen. Lisäksi Instituutti järjestää lyhytpsykoterapian erityispätevyyteen ja ylemmän erityistason psykoterapeuttipätevyyteen johtavia opinto-ohjelmia. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää 8 lähiopetuspäivää, kliinisen pienryhmäohjauksen sekä ohjattua itseopiskelua, jota tuetaan verkko-opetuksella. 

ILMOITTAUTUMINEN JA OHJEET:

Kysy lisätietoja seuraavasta alkavasta opintojaksosta tai tilaa koulutusohjelma ja hakuohjeet kurssisihteeri Kirsi Salopäältä puh. (02) 2516 596 tai sähköpostilla: integrum@netti.fi

Katso esite: Kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutusohjelma, jakso 1

 

 

 

 

Kognitiivisen hypnoterapian opinto-ohjelma (3 x 2 päivää, viikonloppuisin) Helsingissä, alkaa syyskaudella 2017. 

Pääkouluttajina psykologi, psykoterapeutti, VTT Markku Karma Oslosta ja psykoterapian kouluttaja Juhani Laakso ICT-instituutista. Opintojaksoa suositellaan kognitiivisen (lyhyt)terapian perusteisiin perehtyneille. Hakuaika meneillään, paikkoja rajoitetusti. Pyydä tarkempi ohjelmasivu kurssisihteeri Kirsi Salopäältä integrum@netti.fi tai 02-2516 596 tai kouluttaja Juhani Laaksolta 0400 824 156. 

KATSO ESITE

 

 

 

 

 

MIELEN TAITO      

 

Kokemuksellinen viikonloppuretriitti 

2.9.-3.9.2017

 

Virpiniemen liikuntaopisto, Kiviniemi (lähellä Oulua)

 

Kaksipäiväisessä viikonlopputapahtumassa on mahdollisuus kokeilla uuden polven kognitiivisia työtapoja ohjattujen  harjoitteiden muodossa. Vuoden 2017 teemana on Pienet askeleet - isot muutokset: Kohdennettu hyväksyvän läsnäolon ja arvopohjaisen  työskentelyn menetelmä tässä hetkessä (Focused ACT). Tarjolla on demonstraatioita ja tapausesimerkkejä, ohjattuja omakohtaisia harjoitteita, maukkaita aterioita ja mukavaa seuraa luonnonkauniissa merenrantamiljöössä. Virpiniemi tarjoaa edullisia majoittumisvaihtoehtoja. Virpiniemeen on 20 minuutin ajomatka Oulusta. Tarvittaessa järjestämme yhteiskuljetuksen Oulun keskustasta.

 

Varaa paikkasi 31.5.2017 menessä, jolloin kokonaisuuden hinta on 360 euroa sisältäen opetuksen ja ohjauksen, ateriat ja jaettavat materiaalit (sen jälkeen 390 euroa).

 

Lisätiedot ja varaukset kurssisihteeri Kirsi Salopäältä integrum@netti.fi tai 02-2516 596.

 

Tervetuloa virkistymään ja oivaltamaan!

 

 

 

 

 

Katkaise kaamos ja nauti Välimeren hellivästä ilmastosta!

 

POSITIIVISEN KOGNITIIVISEN TERAPIAN KOULUTUS

23.-25.10.2017

Ranskan rivieralla, Nizzassa

 

Edullisia ja suoria lentoja Helsingistä alkaen 65 euroa. Kysy myös edullisia ryhmämajoittumisvaihtoehtoja. 

Pyydä tarkempi ohjelmasivu kurssisihteeri Kirsi Salopäältä integrum@netti.fi tai 02-2516 596. 

KATSO ESITE

 

 

 

Tietoisuustaidot terapian ja itsehoidon apuvälineenä. Kognitiivisen terapian kolmas aalto käytännössä. Mindfulness-ohjaajakoulutus

 

Helsingissä, Oulussa ja Turussa 

 

Jatkuva haku. Jakso alkaa syyskaudella. Pyydä hakulomake s-postilla: integrum@netti.fi

 

Tietoisuustaidot (MBCT) ovat kognitiotieteeseen ja –terapiaan rakentuva tunne- ja toimintatottumusten säätelyä edistävä hoitosuuntaus, jonka tuloksellisuudesta on tieteelliseen dokumentaatioon perustuvaa näyttöä mm. uusiutuvan masennuksen estohoitona sekä stressin ja uupumuksen, kroonisen kivun, murehtimissairauksien ja tunne-elämän epävakaisuuden hoidon osana. Tietoisuustaidot kehittävät metakognitiivista taitoa löytää sellainen tapa olla suhteessa kehon ja mielen reaktioihin, joka vähentää tarpeetonta kuormittuneisuutta ja koettua emotionaalista kärsimystä.

 

Tietoisuustaitopohjaisia menetelmiä on mahdollista soveltaa monissa psykoterapeuttisissa viitekehyksissä (mm. psykodynaaminen, kognitiivinen tai psykofyysinen psykoterapia). Tietoisuustaidot yhdistävät uusimpia kognitiivisen terapian suuntauksia, kuten dialektista käyttäytymisterapiaa (DKT) ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT). Tietoisuustaidot edistävät sekä mielen toimintojen ymmärrystä (mentalisaatiota) että toiminnan ohjausta omien elämänarvojen suuntaisesti.

 

Opinto-ohjelma on suunnattu mm. terveydenhoidon ammattihenkilöille, psykoterapeuteille ja muille kiinnostuneille, jotka haluavat täydentää osaamistaan tietoisuustaitoihin pohjaavilla työskentelytavoilla.

 

Opintokokonaisuus sisältää omakohtaista tietoisuustaidon harjoittelua ryhmässä ja omatoimisesti, oman tietoisuustaidon reflektointia, tietopohjan kokoamista lukemistojen ja verkko-opetuksen muodossa sekä työtapojen demonstraatioita ja teoriaopetusta lähiopiskeluna. Lähiopiskelupäiviä on kahden lukukauden aikana yhteensä 12 (kognitiivisen terapian perusopinnot suorittaneille 6 päivää). Lähiopetus toteutetaan Helsingissä, Oulussa ja Turussa.

 

Perusjakso antaa valmiuksia soveltaa joitakin tietoisuustaidon elementtejä omassa potilas- tai asiakastyössä ja hoidollisen vuorovaikutuksen ohjauksessa. Jakso antaa oikeuden hakea ohjaajakoulutukseen (12 lähijaksoa). Ohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia tietoisuustaitopohjaisen ryhmäterapian ohjaajana.

 

Koulutuksen järjestää VKT-säätiö ja Institute for Cognitive therapies Finlandâ ja johtajana toimii psykoterapeutti VET, psykoterapian kouluttaja ICT Juhani Laakso ja kouluttajina mm.  FT, psykologi, vanhempi tutkija Marja Saarenheimo, psykologi, tutkija Marjut Forsell, psykologi, psykoterapeutti Minna Martin (Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistyksestä), psykologi, psykoterapian kouluttaja Tapio Malinen (Ratkes-yhdistyksestä) sekä yleislääketieteen erikoislääkäri, psykoterapeutti Suvi Laukkanen.

 

Ohjelman hinta sisältää oman harjoittelun ohjauksen, jaettavat kurssimateriaalit ja verkko-opetuksen sekä työpajapäivät. Jakson hinta on   965,- e/lukukausi, yht. 1930,- vuosi (ALV 0 %)  Lukukausimaksut voi suorittaa useammassa erässä.

 

Ilmoittautumiset kurssisihteeri Kirsi Salopäälle, puh. 02-2516 596 tai e-mail: integrum@netti.fi

Opintopaikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Katso esite: Tietoisuustaidot terapian ja itsehoidon apuvälineenä 

 

 

Psykoterapeuttikoulutus

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöterapian psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Koulutusohjelma alkaa tarveharkintaisesti. 

Kognitiivis-integratiivinen psykoterapioiden koulutusohjelma on Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 tarkoittama psykoterapeuttikoulutus, joka antaa psykoterapeuttina toimimisen edellyttämän osaamisen ja psykoterapeutin ammattinimikkeen.

 

Kognitiiviset psykoterapiat ovat emotionaalisten ja toiminnallisten häiriöiden ja sairauksien hoitoon kehitettyjä psykologisia hoitomuotoja, joiden tuloksellisuudesta ja turvallisuudesta on runsaasti tieteelliseen dokumentaatioon perustuvaa näyttöä. Kognitiivinen psykoterapia mainitaan useiden mielenterveyden häiriöiden hoitovaihtoehtona käypä hoito -suosituksissa.

Kognitiivisen terapian uusimmille sovelluksille on ominaista, että ne hyödyntävät useita hoidollisia elementtejä, kuten tunnesuuntautuneita ja kokemuksellisia työtapoja, kognitiivisten ja metakognitiivisten prosessien käsittelyä, käyttäytymisterapeuttisia interventioita ja hoitosuhteen käyttöä muutoksen välineenä. Integratiivista kognitiivista terapiaa voi soveltaa yksilö- ja ryhmämuodossa sekä pariterapiana, sekä ajallisesti rajattuina hoitointervalleina että pitkäjänteisenä kuntoutusterapiana. 

 

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Suoritettuaan koulutuksen opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. 

 

Koulutusohjelma on mahdollista suorittaa työn ohessa ja se sisältää 2-3 lähijaksoa lukukaudessa. Lähiopetus toteutuu Helsingissä ja pienryhmäopetusta voidaan järjestää useammalla paikkakunnalla ja osittain etäopetuksena. Koulutus pyritään järjestämään osallistujille taloudellisesti edullisella tavalla. 

 

Lisätiedot: vastuukouluttaja Juhani Laaksolta, juhafinn@gmail.com tai 0400-824 156 sekä kurssisihteeri Kirsi Salopäältä, integrum@netti.fi tai 02-2516 596.  

 

 

 

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöterapian psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Koulutusohjelma alkaa tarveharkintaisesti. Kurssipaikkakuntana on Helsinki. 

Lisätiedot: vastuukouluttaja Juhani Laaksolta, juhafinn@gmail.com tai 0400-824 156 sekä kurssisihteeri Kirsi Salopäältä, integrum@netti.fi tai 02-2516 596. 

 

 

 

 

 

Muita koulutustapahtumia ja teemapäiviä 2017 ja 2018:

   

Unen taidot (1 päivä)

Turussa 26.8.2017 ja Oulussa 1.9.2017.

 

Pariterapia ja tunnepainotteinen työskentely (1 päivä)

Helsingissä 20.10.2017, Oulussa 1.12.2017 ja Turussa 16.12.2017.

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (2 päivää)

Oulussa 30.11.2017, Helsingissä 14.12.2017 ja Turussa 9.12.2017. Jakson toinen kurssipäivä toteutuu kaikilla paikkakunnilla tammikuussa 2018. 

 

Ahdistuneisuuden ja murehtimisen hoito (1 päivä) 

Helsingissä 25.8.2017, Oulussa 6.10.2017 ja Turussa 14.10.2017. Käyttäytymistottumuksia murtavat tekniikat, altistuminen ja reaktionesto pelko- ja paniikkihäiriöisen ja pakko-oireisuuden lyhytterapiassa. 

                               

Häpeän, syyllisyyden ja itsekriittisyyden hoito CFT-lähestymistavalla (2 päivää) 

Helsingissä, Turussa ja Oulussa keväällä 2018. Teoreettiset ja neurofysiologiset perusteet ja käytännön harjoitteet. 

 

Epävakaan, impulsiivisen ja itsetuhoisen toiminnan hoito dialektisella käyttäytymisterapialla (1 päivä)

Helsingissä, Oulussa ja Turussa keväällä 2018. Kolmannen aallon kognitiivisiin terapioihin kuuluva DKT on empiiriseen tutkimusnäyttöön perustua hoitomuoto, joka mainitaan Käypä hoito -suosituksessa.

 

Tietoinen syöminen (1 päivä) 

Helsingissä, Turussa ja Oulussa keväällä 2018.

 

Ilmoittautumiset yksittäisiin tapahtumiin viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa kurssisihteeri Kirsi Salopäälle, integrum@netti.fi tai 02-2516 596. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.