Takaisin

 

 

INTEGRUM

INSTITUTE

 

Toiminta

Klinikkapalvelut

Koulutus

Jatko-opiskelijat

Apurahojen haku

Palkitut tutkimushankkeet

Vieraskirja

Lomakkeet

Verkko-opiskelu

 

 

Jukka Huttunen:

 Dopamiinin ja serotoniinin aineenvaihdunta skitsofrenian prodromaalivaiheessa

Skitsofrenia on vaikea ja yleinen mielenterveyden häiriö, josta aiheutuu hoito-, työkyvyttömyys- ja muina kustannuksina suuret kansantaloudelliset menetykset. Näin ollen kaikki toimenpiteet, joilla skitsofrenian puhkeamista voitaisiin ehkäistä, ovat inhimilliseltä ja taloudelliselta kannalta merkittäviä. Alttius skitsofreniaan ilmenee useita vuosia ennen sairauden puhkeamista epäspesifisinä enne- eli prodromaalioireina. Ongelmana on se, miten näiden epäspesifisesti oireilevien henkilöiden joukosta voitaisiin tunnistaa spesifisesti psykoosille alttiit henkilöt. Tutkimuksessa selvitetään positroniemissiotomografian (PET) avulla dopamiinin ja serotoniinin aktiivisuus aivojen kuorikerroksessa ja tyvitumakkeissa skitsofreniapotilaiden ensiasteen sukulaisilla. 

 

Takaisin alkuun