Takaisin

 

 

 

INTEGRUM

INSTITUTE

 

Toiminta

Klinikkapalvelut

Koulutus

Jatko-opiskelijat

Apurahojen haku

Palkitut tutkimushankkeet

Vieraskirja

Lomakkeet

Verkko-opiskelu

 

 

Jari Aho:

Mielenterveyskuntoutujien arkielämän ongelmat ja kuntoutujien arjessa selviytymiseen saama tuki

 

Tutkimuksessa on ilmennyt, että mielenterveyskuntoutujat jäävät usein Kelan vammaisetuuksien ulkopuolelle, koska he eivät saa mielenterveystyön ammattilaisilta tietoa heille kuuluvista etuuksista tai apua hakemuksen täyttämisessä. Työntekijät puolestaan kokevat hankalaksi kuntoutujan vamman aiheuttaman haitan kuvaamisen hakemusta varten, koska heidän mielestään hakemuksen kriteeristö soveltuu vain somaattisiin sairauksiin. Tutkimuksessa on kuitenkin selvinnyt, etteivät työntekijät tunne asiakkaidensa eli kuntoutujien arkielämää, mikä vaikeuttaa vamman aiheuttaman haitan kuvaamista. Mielenterveystyötä tekevien asenteissa on tapahduttava muutoksia, jotta yhä useampi mielenterveyskuntoutuja saisi etuuksia. Tavoitteena on kohentaa kuntoutujien toimintakykyä, jotta he selviäisivät mahdollisimman pitkään kalliin sairaalahoidon ulkopuolella. 

 

Takaisin alkuun